Služby

Kompletné pohrebné služby

 • Vybavenie administratívnych záležitostí smútočného obradu
 • Prevozy zosnulých – nonstop 24 hodín denne
 • Kompletný smútočný obrad v dome smútku, kostole alebo na inom mieste
 • Pochovanie, výkop a zásyp hrobu vrátane uloženia kvetinovej výzdoby a úpravy okolia hrobu
 • Zabezpečenie kremácie
 • Vlastná výroba živých a umelých vencov, kytíc a ikebán
 • Výroba parte (smútočného oznámenia), svätých obrázkov (široký výber)
 • Hra na organe počas zádušnej svätej omše a cirkevnej liturgie na cintoríne
 • Smútočný príhovor
 • Zabezpečenie Vami vybranej smútočnej hudby
 • Kompletné vybavenie matričných dokladov
 • Naaranžovanie kvetinovej výzdoby v dome smútku
 • Exhumácie

Ako postupovať pri úmrtí

Úmrtie doma

– Je potrebné zavolať RZP rýchlo zdravotnú pomoc (112 alebo 155), privolaný lekár RZP skonštatuje smrť a privolá obhliadajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“. Obhliadajúci lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.

– V prípade, ak nie je nariadená pitva, zavolajte našu 24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Tel.: +421 918 652 903, -421 905 491 029.

– Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS, tento prevoz hradí ÚDZS.

– Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s naším pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a šaty pre zosnulého. Pri pohrebe do existujúceho hrobu – doklad o hrobovom mieste.

Úmrtie v nemocnici alebo v domove sociálnych služieb

Úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený.

Kontaktujte našu pohrebnú službu nonstop na telefónnych číslach +421 918 652 903, -421 905 491 029 ohľadom prevozu zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia.

Úmrtie na inom mieste, úmrtie za nezvyčajných okolností

Bezpodmienečne kontaktujte políciu (112) a oznámte úmrtie. Následne kontaktujte našu pohrebnú službu (+421 918 652 903, -421 905 491 029), kde si dohodneme ďalší postup.