Úmrtie doma

  • Je potrebné zavolať RZP rýchlo zdravotnú pomoc (112 alebo 155), privolaný lekár RZP skonštatuje smrť a privolá obhliadajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“. Obhliadajúci lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
  • V prípade, ak nie je nariadená pitva, zavolajte našu 24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Tel.: +421 918 652 903, +421 948 631 207, +421 910 344 212 
  • Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS, tento prevoz hradí ÚDZS.
  • Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s naším pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a šaty pre zosnulého. Pri pohrebe do existujúceho hrobu – doklad o hrobovom mieste.

Úmrtie v nemocnici alebo v domove sociálnych služieb

  • Úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený.
  • Kontaktujte našu pohrebnú službu nonstop na telefónnych číslach +421 918 652 903, +421 948 631 207, +421 910 344 212  ohľadom prevozu zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia.

Úmrtie na inom mieste, úmrtie za nezvyčajných okolností

  • Bezpodmienečne kontaktujte políciu (112) a oznámte úmrtie.
  • Následne kontaktujte našu pohrebnú službu +421 918 652 903, +421 948 631 207, +421 910 344 212, kde si dohodneme ďalší postup.