Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou dnes Ti môžem dať...
Hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať.