Parte môžeme v zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejniť výlučne so súhlasom blízkej osoby zosnulého. Z uvedeného dôvodu nemusí byť zoznam nižšie zobrazených parte k smútočným obradom, ktoré zabezpečuje pohrebníctvo SOLAMEN kompletný.