Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel.