SOLAMEN, čo v preklade znamená útecha v žiali“, je krédom našej činnosti.

Naša pohrebná služba bola založená v roku 2002 Robertom Dinušom. Zodpovedný, ľudský prístup zohľadňujúci konkrétne potreby a požiadavky pozostalých, ako aj pochopenie, odborná pomoc či podpora v ťažkej životnej chvíli sú základnými piliermi realizácie dôstojnej rozlúčky s každým človekom.

Pohrebníctvo SOLAMEN zabezpečuje komplexné služby v rámci pohrebníctva – široký výber rakiev, prevozy zosnulých v celoslovenskom i medzinárodnom meradle, vybavenie všetkých náležitostí, ktoré sprevádzajú úmrtie. Súčasťou pohrebníctva je kvetinárstvo poskytujúce široký sortiment kvetinovej výzdoby (smútočné vence a kytice, ikebany a pod.).

Jednou z najväčších predností našej pohrebnej služby je profesionálna hra na organe v rámci zádušnej sv. omše a smútočného obradu na cintoríne. Spoločne so záverečným poďakovaním a sprievodným slovom počas celého smútočného obradu.

O našich kvalitách svedčí vyše 20 rokov úspešného pôsobenia, počas ktorého sme realizovali nespočetné množstvo pohrebných obradov a rozlúčok, okrem iného tiež viacero pohrebov národného významu. Dôkazom nášho prístupu je neustále navracanie sa našich klientov, ktorí sa v ťažkých životných situáciách na nás s dôverou opakovane obracajú.