Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – Cookies

SOLAMEN s.r.o.Rybárska č. 6, 900 66 Vysoká pri Morave, IĆO 46383034 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty. Kliknutím na tlačidlo Povoliť všetko akceptujete spracúvanie údajov na všetky  účely a vyjadrujete svoj súhlas s používaním údajov, ktoré je možné spracúvať len s vaším súhlasom (ktorý je kedykoľvek odvolateľný). Kliknutím na tlačidlo Odmietnuť všetko budeme spracúvať iba cookies nevyhnutné (povinné) pre fungovanie webovej stránky, na spracúvanie týchto cookies nie je potrebný váš súhlas. Kliknutím na tlačidlo Uložiť nastavenia povolíte tie cookies, ktoré sú v danom okamihu zaškrtnuté. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom cookie lišty, ktorú viete opätovne vyvolať cez  ikonu v pravom dolnom rohu našej webovej stránky Nastavenie cookies. Po kliknutí na ňu máte k dispozícii svoj súčasný stav, detaily týkajúce sa súhlasu. Zobrazí sa opätovne cookies lišta, kde môžete zmeniť svoj súhlas.

Nižšie uvádzame účely spracovania cookies,  vrátane kategórie, právny základ na ich spracovanie,  ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto cookies ukladať.

Technické cookies - nevyhnutné pre prevádzku webstránky. V rámci nevyhnutných cookies ukladáme informáciu o tom, kedy bola návštevníkovi zobrazená cookies lišta, aby sme ju vedeli opätovne po uplynutí stanoveného obdobia zobraziť. Exspirácia: 6 mesiacov. Právny základ pre ich spracúvanie - Tieto cookies môžeme ukladať bez vášho súhlasu. Kategória dotknutých osôb - návštevníci webovej stránky. Meno cookies COOKIE_BNV. Adresa: prevádzkovateľ.

Analytické a marketinové cookies - na našej webstránke sú analytické a marketingové cookies spúštané len produktami tretej strany, a to konkrétne vloženou Google Mapou. Právny základ ich spracúvania l. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby. Kategória dotknutých osôb - návštevníci webovej stránky. Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Maps ukladá cookies s nasledujúcim označením: SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF.

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac. Ak však zakážete Analytické a marketingové cookies, neovplyvníte tým funkčnosť webu. Namiesto vloženej Google mapy vám zobrazíme linku, po kliknutí na ktorú sa zobrazí Google mapa na novej stránke. Je teda výlučne na vašom rozhodnutí, či stránku navštívite alebo nie.
Ak chcete získať ďalšie informácie o zdieľaní údajov prostredníctvom Google Maps, prečítajte si Google Maps vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? Štandardne neprenášame vaše údaje do tretích krajín mimo EÚ. Avšak, niektorí z vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA) - Google Maps. Títo príjemcovia však dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.